Inžinierska geodézia

  • tvorba účelových máp rôznych mierok
  • budovanie vytyčovacích sietí
  • meranie skutočného vyhotovenia stavieb
  • porealizačné zameranie stavieb ku kolaudácii
  • porealizačné zameranie inžinierskych sietí - vodovod, kanalizácia, plyn, elektrika, telefón
  • vytyčovanie stavieb
  • zameranie profilov - ciest, terénu, vodných tokov
  • kontrolné meranie stavebných objektov
  • meranie pre GIS